۰۶/۰۲/۱۳۹۸
testimonial4 - داستان موفقیت CaPS04

داستان موفقیت CaPS04

نقاط عطف آموزش ها و مطالب مربی آقای ترابیان به من خیلی کمک کرد. جسارت بیشتری پیدا کردم روی گوش شنوا بیشتر کار کردم توی کار […]
۰۶/۰۲/۱۳۹۸
testimonial3 - داستان موفقیت CaPS03

داستان موفقیت CaPS03

نقطه عطف: هر سوالی که داشته باشم بدون اینکه جوابی بهم بدن منو طوری راهنمایی می کنن که خودم برم و به راحتی جواب رو پیدا […]
۰۶/۰۲/۱۳۹۸
testimonial2 - داستان موفقیت CaPS02

داستان موفقیت CaPS02

آگاهی های ایجاد شده از آموزش های جناب ترابیان – ایجاد انگیزه برای فروش بهتر و بیشتر – رفع ابهامات و سوالاتی که در ذهنمون وجود […]
۰۶/۰۲/۱۳۹۸
testimonial1 - داستان موفقیت CaPS01

داستان موفقیت CaPS01

۱. از اینکه آقای ترابیان به من گفتند منطقی می فروشم اما باید احساسات هم در بین آن بیارم خوشحالم ایشون نقطه قابل بهبود من رو […]
پنل کاربری