۰۳/۰۶/۱۳۹۹
۲۰۱۹۰۴۲۱ ۲۰۱۵۰۲ 960x720 - کوچینگ چه ربطی به برندسازی داره؟!

کوچینگ چه ربطی به برندسازی داره؟!

به نام یکتای بی همتا، سلام. داشتن مهارت کوچینگ و یا همراهی یک کوچ حرفه ای چطور به ما در برندسازی کمک می کنه؟ همونطور که […]
۰۶/۲۶/۱۳۹۸
چهار سوال مهم در برندسازی بیزینس کوچینگ

چهار سوال مهم در برندسازی بیزینس کوچینگ- محمدرضا ترابیان اصفهانی

برندسازی، یک ابزار بسیار قدرتمند در بیزینس کوچینگ به شمار می رود. برندسازی می تواند شناخت شما را افزایش داده و باعث موفقیت و تمییز شما […]
۰۱/۲۹/۱۳۹۸
کوچینگ و برند سازی

کوچینگ و برند سازی – حمید طاهری

پنل کاربری