۱۲/۱۴/۱۳۹۷
بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار که به آن کانواس کسب و کار گفته میشود ، بر اساس مدل پیشنهادی استروالدر و همکارانش در کتاب خلق مدل […]
۱۲/۰۴/۱۳۹۷
فرم سیستم سازی کسب و کار

فرم سیستم سازی کسب و کار

به  زودی … فرم سیستم سازی کسب و کار
پنل کاربری