۰۱/۰۱/۱۳۹۸
کارگاه مهارت‌های فردی و توسعه ارتباطات

کارگاه مهارت‌های فردی و توسعه ارتباطات

تست بین المللی دیسک (DISC) یکی از آزمون‌های بسیار معتبر و محبوب رفتارشناسی در جهان می باشد.
۰۱/۰۱/۱۳۹۸
دوره توسعه مهارت‌های فردی و سازمانی برای ایجاد انگیزه در سازمان

دوره توسعه مهارت‌های فردی و سازمانی برای ایجاد انگیزه در سازمان

دوره توسعه مهارت‌های فردی و سازمانی برای ایجاد انگیزه در سازمان برای:
۰۱/۰۱/۱۳۹۸
رویداد آموزشی رایگان توانمندسازی و توسعه فردی / شغلی خود را از کجا و چگونه آغاز کنیم

رویداد آموزشی رایگان توانمندسازی و توسعه فردی / شغلی خود را از کجا و چگونه آغاز کنیم ؟

اولین چالش امروز جوانان این است که نمی دانند در مسیر رشد و توسعه فردی خود
۰۱/۰۱/۱۳۹۸
دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی

دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی

نکست آکادمی به عنوان یک مجموعه آموزشی تخصصی در حوزه های دیجیتال و استارتاپ با هدف انتقال دانش جدید و
۰۱/۰۱/۱۳۹۸
کارگاه شناخت و تدوین رسالت فردی

کارگاه شناخت و تدوین رسالت فردی

رسالت شخصی فرد با در نظر گرفتن نقش‌های فرد شکل می‌گیرد. تعیین رسالت شخصی باهدف گذرای متفاوت است رسالت شخصی فرایندی همیشگی است،
پنل کاربری