۱۰/۳۰/۱۳۹۷
فرق کوچینگ با منتورینگ و آموزگاری

فرق کوچینگ با منتورینگ و آموزگاری

کوچ‌ها متخصص نیستند و آموزشی به افراد ارائه نمی‌دهند؛ اما آموزگاران (منتورها)، متخصصینی هستند که دانش خود را در اختیار شاگردان قرار می‌دهند و درصد مشارکت […]
پنل کاربری