۰۱/۰۴/۱۳۹۸
وبینار مفهوم همدلی در کوچینگ

وبینار مفهوم همدلی در کوچینگ – افشین محمد

در ادامه ویدیوی این وبینار را در ادامه مشاهده نمایید
پنل کاربری