تفاوت کوچینگ با روان‌درمانی چیست؟
۱۰/۲۶/۱۳۹۷
تفاوت کوچینگ با روان‌درمانی چیست؟

تفاوت کوچینگ با روان‌درمانی چیست؟

روان‌درمانی در حوزه حل مشکلات شناختی و هیجانی بسیار کارآمد است، منتهی در حوزه ایجاد تغییرات مثبت و رسیدن به اهداف، معمولا چندان کارآمد نیست. علت […]
پنل کاربری