۰۴/۲۴/۱۳۹۸
حصار خودساخته

حصار خودساخته، بهرام برزگر،(زمان مطالعه ۲ دقیقه)

آیا آماده برون‌رفت از حصار خودساخته هستید؟ اگر گمان می کنید که مسیر زندگیتان مسدود شده است شاید وقت آن باشد که این 4 مورد را از خود بپرسید:
پنل کاربری