۰۸/۱۹/۱۳۹۸
سوال کوچینگ

۱۰ سوال کوچینگی که در هر مکالمه ای موثر واقع می شود

وقتی در حال کوچینگ هستید، پیدا کردن سوال مناسب در مناسب ترین زمان، مهارت و هنر است. حتی با

وجود فشارهای روزانه و برنامه های فشرده، همیشه در هر موقعیتی،هنوز ھم برخی از حقایق پایه ای وجود

دارندکه لازم است بدانید تا اطمینان حاصل شود که راهنمایی و حمایتی که ارائه می دهید، مناسب و

ارزشمند است. در اینجا 10 سوال که شما می توانید تقریبا درهر مکالمه ای استفاده کنید،آمده است.


پنل کاربری