۰۲/۲۲/۱۳۹۸
مهارت های ACC

حداقل مهارت های لازم برای ACC

آشنایی با اصول اخلاقی و به کار گیری آن برای همه سطوح کوچینگ الزامی است و استاندارد “نشان دادن درکی عمیق از اصول اخلاقی کوچینگ “ […]
پنل کاربری