۰۶/۲۹/۱۳۹۸
1 4 - روشن کردن چراغ سبز انگیزه توسط یک کوچ حرفه ای

روشن کردن چراغ سبز انگیزه توسط یک کوچ حرفه ای

  غالباً ما وقتی در حال انجام یک کار هستیم  به این فکر نمی کنم آیا پشت انجام این کار انگیزه هست یا نه ؟ ولی پس از مدتی وقتی یک لحظه میبینم  از انجام آن کار خسته شدیم یا اینکه حوصله انجام آن کار را نداریم به این نتیجه می رسیم که دیگر انگیزه نداریم.

همه ما در برخورد با مقوله انگیزه همیشه به فکر فرو میرم . به این فکر می کنم آیا کاری که انجام میدهیم در پشت آن انگیزه داریم ؟ و اصلاً سوال اساسی تر این است که انگیزه چیست ؟

۰۲/۲۰/۱۳۹۸
نکات کلیدی توسعه فردی

نکات کلیدی توسعه فردی

گاهی اوقات خیلی سخت می توان با توسه فردی کنار آمد. آیا بایستی نقاط ضعفمان را برطرف کنیم؟ بر روی نقاط قوت خود تکیه کنیم، یا […]
۱۲/۱۴/۱۳۹۷
نکات کلیدی توسعه فردی

نکات کلیدی توسعه فردی

هفت نکته کلیدی مربوط به توسعه فردی نکات کلیدی توسعه فردی
پنل کاربری