۰۱/۰۱/۱۳۹۸
کارگاه مهارت‌های فردی و توسعه ارتباطات

کارگاه مهارت‌های فردی و توسعه ارتباطات

تست بین المللی دیسک (DISC) یکی از آزمون‌های بسیار معتبر و محبوب رفتارشناسی در جهان می باشد.
پنل کاربری