۰۵/۱۶/۱۳۹۸
team coaching - کوچینگ تیمی و 5 چالشی که باید به عنوان یک کوچ به آن ها توجه کنید - آناهیتا محمودی

کوچینگ تیمی و ۵ چالشی که باید به عنوان یک کوچ به آن ها توجه کنید – آناهیتا محمودی

همانطور که یک فرد برای بهبود عملکرد خود به کوچینگ نیاز دارد، تیم‌ها نیز به عنوان یک بخش جداگانه نیاز به محرک کوچینگ برای حرکت بهتر و موثرتر دارند. تمرکز در کوچینگ تیمی بر توانمندسازی افراد در جهت رشد، توسعه و دستیابی به هدف است. کوچ‌های تیمی با کمک تکنیک‌های خود می توانند بر نتیجه کار تیم‌ها تاثیر مثبت بگذارند. زمانی که از نتیجه صحبت می‌کنیم یعنی اینکه اعضای تیم همه باید بدانند که چرا در تیم حضور دارند و قرار است به کدام نتیجه‌ی واحد برسند.
اما شما به عنوان یک کوچ تیمی باید به یک سری چالش ها که بر سر راهتان وجود دارد نیز دقت کافی داشته باشید.

پنل کاربری