۱۲/۰۲/۱۳۹۷
کوچینگ مدیران اجرایی

کوچینگ مدیران اجرایی

به زودی… کوچینگ مدیران اجرایی
۱۱/۱۸/۱۳۹۷
کوچینگ مدیران اجرایی

کوچینگ مدیران اجرایی

مدیر شدن کار آسانی نیست. شما با مجموعه‌ای از افراد با دیدگاه‌ها و نقاط ضعف و قوت خاص آن‌ها در یک تیم بزرگ سروکار دارید. برای […]
پنل کاربری