کوچینگ نوجوانان و افزایش هدف گذاری
۰۶/۲۰/۱۳۹۸
کوچینگ نوجوانان و افزایش هدف گذاری

کوچینگ نوجوانان و افزایش هدف گذاری – محمدرضا ترابیان اصفهانی

کوچینگ نوجوانان و افزایش هدف گذاری “چگونه نوجوانانی شاد و خوشحال پرورش دهیم؟”، این یکی از سوالات مشترک بین همه خانواده هاست. یا اینکه” چگونه کنترل […]
پنل کاربری