۰۵/۱۱/۱۳۹۸
تفاوت کوچینگ با درمانگری

تفاوت کوچینگ با درمانگری – محمدرضا ترابیان اصفهانی

یکی از شایع ترین تصورات نادرست درباره لایف کوچینگ این است که درمان از طریق شناسایی باورهای روانی و عواطف مشتریان، منجربه ایجاد لایف کوچینگ و […]
پنل کاربری