۱۲/۱۸/۱۳۹۷
کوچینگ شخصی

کوچینگ شخصی

مستلزم نرنجیدن و نرنجاندن‌ها از سوی هر فرد، شناخت صحیح، عمیق و دقیق فرد از خودش هست. اینجاست که کوچینگ شخصی یا سلف کوچینگ، مقدم بر […]
۱۲/۰۷/۱۳۹۷
صد اصل مهم در کوچینگ

صد اصل مهم در کوچینگ – محمدرضا ترابیان اصفهانی

کوچینگ دارای اصولی است که در این مقاله به صد اصل مهم آن اشاره میکنیم: ۱- زندگی پویا داشتن یک زندگی کامل و عالی وقتی یکپارچگی […]
۱۲/۰۲/۱۳۹۷
کوچینگ چه چیزهایی نیست؟

کوچینگ چه چیزهایی نیست؟

باید توجه داشته باشیم در کوچینگ به دنبال چه چیزهایی نباشیم:     کوچینگ چه چیزهایی نیست؟
۱۲/۰۲/۱۳۹۷
کوچ و کوچ حرفه‌ای

کوچ و کوچ حرفه‌ای

کوچ به مراجع کمک می‌کند توانمندی‌های بالقوه خود را عملی کند، هدف و علایق درونیش را به اقدامات بیرونی وصل کند و نهایتا به سمت اهدافش […]
۱۲/۰۲/۱۳۹۷
کوچ اقدام

کوچ اقدام

به زودی… کوچ اقدام
پنل کاربری